Český jazyk
Pure studio

Oriental Dance Classes

Course offering

Spring 2021

Level:
st 17:30-18:30
from 24 March 2021
18:45-20:00
from 24 March 2021
B2: Orientální drily, technika a kombinace U: Orientální mix (moderní a tradiční balady)

Joga classes in our studio